Az openup.education megszületése

Milyen igények keresztmetszetében jött létre az openup.education platform?

A Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ idestova hatodik éve foglalkozik a Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak vállalkozói/innovációs készség és képességfejlesztésével, szemléletformálásával. Ez alatt a hat év alatt egy alulról-felfelé történő építkezés keretében jött létre egy rendszer, ami a vállalkozói szemléletformálástól, a vállalkozásfejlesztésen, üzleti koncepciófejlesztésen át a korai fázisú inkubációig tart. A kompetenciafejlesztési módszerek megalkotásakor, s további fejlesztésekor egyaránt kiemelt törekvés volt az egyetemen kívüli stakeholderek folyamatba történő bekapcsolása.  A vállalkozói életút szempontjából ez azért fontos mert ezek a szereplők valós „impulzusokkal” látják el a fejlődni kívánó egyéneket, így a hallgatóknak lehetőségük van a folyamat végére egy valós, ténylegesen validált kezdeményezést, üzleti koncepciót megfogalmazniuk, s ezáltal a leghatékonyabb tanulási, tapasztalási folyamaton végig menniük.

Ennek a célnak az elérése érdekében az évente ismétlődő tréningek, hackathonok, üzleti koncepciófejlesztés célzatú inkubációs programok, meetupok során vállalati képviselőket, befektetőket, Alumni tagokat, gyakorló szakembereket involválunk mentori, bírálói, validálói szerepkörökben (éven belüli folyamatot lást az 1. ábrán).

1. ábra: A Simonyi BEDC éves program és esemény kalendáriuma

 

Az 1. ábrán látható fejlesztési folyamat működtetése során több kihívással is szembesültünk, amik megoldása a vállalkozó szellemű hallgatók tanulási és tapasztalási hatékonyság növelése céljából feltétlenül szükséges volt, nem beszélve a Központ működési hatékonyságának növeléséről, az elszalasztott lehetőségek számának csökkentéséről. A problémák és kihívások az alábbi szereplők viszonylatában és területeken jelentkeztek:

1.     Az ökoszisztémánk tagjainak regisztrálása, követése, után követesé, fejlődési útvonaluk transzparens lekövethetősége.

2.     Az ökoszisztémába belépő személyek profilírozása, due diligence.

3.     Az ökoszisztéma tagok szerepköreinek meghatározása, láthatóvá tétele.

4.     Az ökoszisztéma tagok közötti interakció lehetővé tétele a fizikai interakciókon túl.

5.     Vállalati problémák (challengek) szisztematikus becsatornázása a tantermi foglalkozásokba, vállalkozásfejlesztési programokba.

6.     Alumni reaktivilása mentori/validációs szerepkörben.

7.     Könnyen követkető, online, adatregisztrációra alkalmas üzleti koncepciófejlesztési protokoll, amibe a projekt külső, autorizált stakeholderei is rálátnak, véleményezhetnek.

8.     Peer-to-peer e-learning platform bekapcsolása, hogy a „kollektív tudás” tréningekben, tananyagokban formalizálódhasson.

9.     Egységes eseménynaptár, hogy a párhuzamos, egymással versengő események száma minimalizálható legyen.

10.  Élménytár képgaléria formájában.

A fenti területeken jelentkező kihívások megoldására hoztuk létre az openup.education online platform alkalmazást, ami egy demokratizált folyamat keretében, a multi sided platform modell működési elvét követve ad megoldást.

Az openup.education platformon a stakeholderek előre meghatározott szabályok mentén, előre definiált szerepkörökben interaktálhatnak egymással, működhetnek együtt, cserélhetnek információt, lehetőségeket, hozhatnak létre vállalkozói kezdeményezéseket intézményi „gatekeeper” bekapcsolása nélkül. A központi koordinációt végző szervezeti egység, ami az egyetemen a Simonyi BEDC Központ, minösszesen a folyamat gördülékeny menetét biztosítja, s a játékszabályok maradéktalan betartatásáért végzi.

Kapcsolódó munkacsoport

Digital platform