HBLF SOKSZÍNŰSÉGÉRT DÍJ 2024 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE OKTÓBER 15. 

A 2016-ban alakult HBLF EU Sokszínűségi Karta Magyarország hatodik alkalommal hirdeti meg a HBLF Sokszínűségért díjat. A díjak átadására a 2024-es HBLF Évzáró és Karta Aláíró ünnepi ceremóniáján kerül sor.   

A HBLF küldetésének fontos része, hogy Magyarországon is elterjessze az európai térben már bevált, felelős vállalatirányítási és haladó szemléletű menedzsment megoldásokat, így a munkavállalói sokszínűség tudatos kezelésének elkötelezett úttörője. 

Az elmúlt évtized alatt a sokszínűség-menedzsment kulcseleme lett a szervezetek fenntarthatósági és üzleti stratégiájának. A Sokszínűségért Díj birtokosai employer branding és CSR tevékenységeikben referenciaként használhatják a díjazás tényét.    

A nyertesek tevékenységének megjelenési lehetőséget biztosítunk a HBLF és az Európai Sokszínűségi Karta weboldalán, hírlevelében, social media platformjain, sajtóanyagban. A nyertesek eredményeiről beszámolunk az ünnepélyes díjátadón, a sokszínűség értéke iránt elkötelezett cégek/szervezetek körében, ami további partnerkapcsolatok kialakítására is lehetőséget kínál. A díjazottak egy éven át a HBLF Sokszínűségi Karta összes rendezvényre is meghívást kapnak. 

A pályázás díjmentes, a nevezés elküldése fizetési kötelezettséget NEM von maga után.

A HBLF Sokszínűségért Díj kategóriái: 

 1. AZ ÉV SOKSZÍNŰ SZERVEZETE

 1. SOKSZÍNŰSÉGGEL A TÁRSADALOMÉRT

 1. A SOKSZÍNŰSÉG NAGYKÖVETE

 

 

A díj odaítélésével a pályázók sokszínűség-menedzsment terén elért fejlődését, eredményeit kívánjuk elismerni, az alábbi alkategóriák szerint:  

Alkategóriák:

 1. Elkötelezettek”: olyan szervezetek, amelyek kevesebb mint 5 éve vállalták elkötelezettségüket, és legfeljebb három sokszínűségi csoport célzott támogatásában értek el már mérhető eredményeket.  

 1. Szemléletváltók”: azok a szervezetek, akik legalább 5 – legfeljebb 10 éve foglalkoznak aktívan a sokszínűség-menedzsmenttel, háromnál több célcsoportot támogatnak, vagy elköteleződésük a munkahelyi esélyegyenlőség biztosításában és a vállalati kultúrában is mérhetően megmutatkozik. 

 1. „Élenjárók: azok a szervezetek, akik 10 évnél több ideje támogatják több sokszínűségi csoportban munkatársaikat, aminek vállalati kultúrájukban és a munkahelyi esélyegyenlőség biztosításában is több eredménye kimutatható, és ezzel látható hatással vannak környezetükre is.

JELENTKEZÉS

 

 

A díj odaítélésével azt a szervezet kívánjuk elismerni, amely külső kommunikációját, média platformját, megjelenéseit vagy önkéntes aktivitásait a sokszínűség, befogadás és esélyegyenlőség népszerűsítésére, előmozdítására használja, ezzel is hozzájárulva helyi közösségek életminőségének javításához, vagy hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének növeléséhez, illetve Magyarország fenntartható fejlődéséhez.

JELENTKEZÉS

 

Kik pályázhatnak az 1.és 2. kategóriákban:  

 1. kis- és középvállalat (az összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő alatti, éves nettó árbevétele legfeljebb 50 milliárd Forintnak (2023) megfelelő összeg; non-profit szervezet, oktatási intézmény, civil szervezet, társadalmi vállalkozó 

 1. nagyvállalat (összes foglalkoztatotti létszáma 250 fő feletti, éves nettó árbevétele 50+ milliárd Forintnak (2023) megfelelő összeg) 

  

Pályázati feltételek az 1. és 2. kategóriákban:

A pályázó 

 • a pályázatban bemutatott eredményeit adatokkal támasztja alá

 • felelősséget vállal a pályázatban bemutatott adatok validitásáért 

 • lehetőséget ad az értékelők számára vezető és beosztott jogállású munkavállalókkal (előre egyeztett) interjúk lefolytatására 

 • pályázó magyarországi cégnyilvántartásban szerepel 

 • a pályázó nem szerepel NAV adósok listáján, BAR listán,  

 • a pályázó nem kapott Munkaügyi Felügyelőségtől, Gazdasági Versenyhivataltól, Közbeszerzési Hatóságtól bírságot, és Munkaügyi Bíróság ítélethozatalával nem állapított meg bírságot vagy más szankciót a pályázat benyújtását megelőző 3 évben 

 

Értékelési szempontok az 1. és 2. kategóriákban:

 • milyen sokszínűségi kihívásra kívánt választ adni (business care) 

 • milyen formában fejlesztette a sokszínűséget és inkluzivitást (megvalósítás) 

 • milyen módon méri eredményességét és hatásosságát (mérőszámok, hatásmérés)

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a bírálóink minden esetben teljes titoktartási kötelezettséget vállalnak a pályázók anyagaiban megismert üzleti adatok vonatkozásában.

 A pályázatok elbírálásánál kiemelten vesszük figyelembe az alábbi kritériumokat:

 • A Sokszínűségi Karta értékeinekhatékony, kreatív implementálása. 

 • Eredményesség, hatásosság: pl. bevont/elért résztvevők köre (a céglétszám arányában), kedvezményezettek köre, számossága, elégedettsége, üzleti hatás, kultúra-változás generálása 

 • Vállalati politika fejlettsége: az üzleti tevékenység és eredményesség, valamint a sokszínűség terén elért eredmények koherenciája, szinergiája, hitelessége.

 

 

Az elismeréssel annak a magánszemélyeknek a tevékenységét jutalmazzuk, aki a munkaköri feladatain, felelősségein túl további társadalmi szerepvállalással aktívan tett a sokszínűség, befogadás vagy annak egyes altémáinak hatásos előremozdításáért 2024-ban.  

Ebben az alkategóriába szervezetek és szakértők nominálhatnak jelölteket.

Feltétel: A pályázó bemutatja, hogy a jelöltje milyen kihívásra kívánt választ adni, mely témákat, érintetti kört kívánta segíteni (ügy), milyen személyes szerepvállalással tette (megvalósítás), milyen módon méri eredményességét és hatásosságát.

A pályázatok elbírálásánál kiemelten vesszük figyelembe az alábbi kritériumokat:

 • A Sokszínűségi Karta értékeinek hatékony, kreatív megjelenítése.

 • Eredményesség, hatásosság: pl. bevont résztvevők köre, változása, érintettek/kedvezményezettek köre, számossága, hatásosság, változás generálása

 • A nominált személy hitelessége, transzparenciája és következetessége 

 • Önkéntes és karitatív tevékenység a jelölt személy tevékenységében

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

A pályázaton való részvételre regisztrálni 2024. október 1. 23:59-ig lehet az alábbi linken:

JELENTKEZÉS

Az elkészült pályázatokat a regisztrációs űrlapon keresztül kérjük benyújtani 2024. október 15. 23:59-ig, amihez a belépési adatokat a regisztrációjukat visszaigazoló e-mailben kapják meg. 

Összeférhetetlenségi kizárások, vagyis nem lehet díjazott: 

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

 1. az 1-es pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,  

 1. 1-es pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság

 1. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, a munkavállalója, vagy szerződéses partnere

 1. a díjat alapító és átadó szervezet (továbbiakban HBLF)

 1. aki az 5-ös pontban jelölt szervezet vezető tisztségviselője, elnökségi tagja a pályázati kiírás évében

 

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkező pályázatokat a zsűritagok értékelik a szervezet tevékenységéhez hozzárendelt program összevetésével és a beérkezett pályázatok rangsorolásával. 
A zsűri “AZ ÉV SOKSZÍNŰ VÁLLALATA” kategóriában 3 győztest hirdethet az alkategóriák alapján. 
A zsűri a “ A SOKSZÍNŰSÉGGEL A TÁRSADALOMÉRT” kategóriában 2 győztest hirdethet ki a vállalat mérete és árbevétele alapján (1. kis- és középvállalat, NGO, 2. nagyvállalat). 
A “SOKSZÍNŰSÉG NAGYKÖVETE” egyéni díj kategóriában a zsűri 1 győztest hirdethet ki.

A zsűri összesen 6 díjat hirdethet ki és adhat át a HBLF évzáró és díjátadó ünnepségen. Amennyiben egyes kategóriákban nem érkezik elegendő pályázat, a zsűri dönthet úgy, hogy nem hirdet ki győztest az adott kategóriákban. A zsűri dönthet úgy, hogy egyes pályázatot vagy pályázatokat különdíjban részesíti. 
A nyertes pályázók e-mailben kapnak értesítést a pályázat eredményéről.

Díjátadás:

A HBLF Sokszínűségért díjakat a HBLF évzáró, Sokszínűségi Karta aláíró ünnepsége során adja át a zsűri elnöke és a HBLF elnöke. 

*A HBLF a változtatás jogát fenntartja.

 

A 2023 évi díjazottjainak ezúton is gratulálunk! 

AZ ÉV SOKSZÍNŰ SZERVEZETE 2023:

 1. helyezett: Lexmark International

 1. helyezett: Schneider Electric Hungária Villamosság Zrt.

 1. helyezett: Tesco Magyarország és Publicis Groupe Hungary

MÉDIA A SOKSZÍNŰSÉGÉRT 2023 DÍJ NYERTESE:

Radnóti Színház

KÜLÖNDÍJ – AZ ÉV SOKSZÍNŰ SZERVEZETE 2023 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI KATEGÓRIÁBAN:

ING Bank

 

Háttérinformáció:

Az Európai Sokszínűségi Karta 2004-ben indult kezdeményezés, amely az Európai Unió munkahelyi diszkrimináció-ellenes, esélyegyenlőséget támogató irányelveit rögzíti és népszerűsíti a foglalkoztatók körében. Célja a szemléletformálás, a szervezetek vezetőinek elkötelezése és támogatása a szervezeti sokszínűség megvalósításában, egyúttal inspiráció is a humán erőforrás menedzsment fejlesztésére, újragondolására.