Céljaink

                                  
ALAPÍTÁS
   
BUSINESS LEADERS FORUM
   
TAGSÁG
III. Károly király személyes
kezdeményzésére jött létre
1992-ben*
 
A legerősebb 
Forum a világban
(Bulgária, Csehország, Szlovákia, Kína)
 
Tagjaink elkötelezettek
a felelős vállalatirányítás mellett

    MISSZIÓ    
         
      
A HBLF Magyarország kiemelkedő, CSR-al foglalkozó szervezete. Közel 100 hazai és nemzetközi vállalkozást, az üzleti szektor legfontosabb elsőszámú vezetőit, döntéshozóit és elismert szakértőit tömörítő NGO.
 
Missziónk tagjaink aktív közreműködésével elősegíteni Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését.

 

    CÉLOK    
         
     Felhívni a figyelmet a vállalati vezetők felelősségére a nemzetközi és hazai üzleti gyakorlatban
       
    Segíteni az üzleti élet vezetőit, mint a fejlődés előmozdítóit, a felelős üzleti megoldások elterjesztésében a vállalat összes tevékenysége kapcsán
       
    Bátorítani a partneri együttműködést és a társadalmi párbeszédet az üzleti világ - a közszféra - civil szervezetek között
       
    Segítsen megteremteni egy „befogadó környezetet”, mely lehetővé teszi az ország fenntartható fejlődését

 

    MEGVALÓSÍTÁS    
         
     Az üzleti szféra kreatív és meghatározó partnerként vesz részt a Forum célkitűzéseinek a megvalósításában
       
    Lehetőséget biztosít az üzlet szereplőinek fejlődésre, megmérettetésre és eszmecserére projektjei és programjai által
       
    Felhívja a vállalatok figyelmét, hogy a CSR már rövidtávon is megtérül üzleti sikereikben, és egyben hozzájárul a további gazdasági fejlődéshez
       
    Biztosítja a fejlődés fenntarthatóságát és továbbvitelét annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke jobb körülmények között, egészségesebb és fenntarthatóbb környezetben élhessen.

 

 
    2030 STRATÉGIA    
         

 

A digitalizáció az a folyamat, ahogyan a társadalmi élet számos területe átszerveződik a digitális kommunikáció és az információs technológiák fejlődése körül és lépésről-lépésre alakítja át az életünket meghatározó dolgokat: a munkánkat, az oktatást, az egészségügyet, a termelést, az egymással való kommunikációt. 

A digitalizáció új társadalmi és gazdasági valóságot fog létrehozni, amely nem fog automatikusan egy jobb világot eredményezni. A folyamat exponenciális gyorsulásából adódóan példátlan kihívás elé állít mindenkit. Ugyanakkor választ is adhat az előttünk álló legnagyobb kihívásokra. A HBLF a változások katalizátora és abban támogatja a  tagvállalatait, hogy a digitalizációt és az abból adódó gazdasági-társadalmi változásokat tudatosan alakíthassák a közjó és egy fenntartható Magyarország érdekében.

 

STRATÉGIAI CÉLOK 

A HBLF célja megalakulása óta az, hogy elősegítse Magyarország társadalmi, gazdasági és környezeti fenntartható fejlődését. Az új kihívásokra, mint amilyen a digitalizáció, a HBLF tagvállalataival együtt keresi a választ. Ezért fontos célunk a jövőben a fenntartható digitalizáció megvalósulása, különös figyelmet fordítva annak hatására az egyénre és a társadalomra. A HBLF olyan szellemi műhelyként kíván szolgálni, amely a tagok és további külső szereplők számára platformot biztosít pozitív  társadalmi folyamatok katalizálására: ennek érdekében gyűjti össze és osztja meg a jó gyakorlatokat, teret biztosít a közös gondolkodásának. Egy fenntartható jövőt elérni a vállalati szféra önállóan nem tud: szorosan együtt kell működnie a non-profit és akadémiai és a kormányzati/politikai szereplőkkel.

Tevékenységünket a digitalizáción belül három főbb téma - az egyén, a társadalom és az üzlet - köré csoportosítjuk, az alábbi fókusz területek mentén:

 

 1. A digitalizáció és az egyén, “Leave No One Behind - build a better future for all”

 • az új technológia hatása az egyénre,

 • digitalizáció (AI, IoT stb.)  hatása a személyes jóllétre – szegénység, egészségügy, oktatás, egyenlőség 

 • emberi méltóság megtartása - digitális identitás, szuverenitás, adatvédelem, magánélet

 • sokszínűség, befogadás erősítése

 • gép/ ember viszonya - robotika

 • vállalati szerepvállalás formái a digitális kor egyénekre vonatkozó előnyeinek kiaknázásában

 

 1. A digitalizáció és társadalom - Community 

 • Future Skills, lifelong learning, a munka új definíciója és megváltozásuk hatása a társadalom legszélesebb rétegeire

 • társadalmi fenntarthatóság (human social responsibility)

 • a digitalizáció negatív társadalmi hatásainak enyhítése

 • társadalmi összefogás támogatása (social collaboration)

 • digitalizáció közösségalkotó eszközei

 • biztonság/adatvédelem

 • digitalizáció eszközeivel a társadalom informálása/oktatása a fenntarthatóságról

 

 1. Digitalizáció és üzlet - Digitization in business

 • fenntartható digitalizáció  

 • AI és a jövő vállalata

 • digitalizáció és mobilitás

 • a fenntarthatóság és tudatosság javítása a már működő newtech alkalmazások üzleti használatával

 • digitalizáció és biztonság (cybersecurity)

 • vállalati etika iránymutatások, jogi és szervezeti keretek, a digitális technológiák az emberi méltósággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos céljaira való tekintettel

 

ESZKÖZEINK 

 • Szellemi műhely 

 • Munkacsoportok – a 3 fókuszterületre ajánlások kidolgozás, best practice sharing

 • Rendezvények - fókuszált, a stratégiai céloknak alárendelt rendezvények, amelyek központi eleme a társadalmi fenntarthatóság 

 • Kutatási projektek – az alkalmazkodásban inkább egy proaktív, felkészülő jelleget öltő irányzatot képviselve kutatások támogatása a kérdésben a legfontosabb hazai szereplőkkel, beleértve a régió (CEE) egyetemi szereplőit is. 

 • Díjak, támogatások – a kiemelkedő kezdeményezések támogatása díjakkal, ösztöndíjjal és szponzoráción keresztül a digitalizáció és a társadalmi fenntarthatóság témakörben. 

 • Tanácsadói testület felállítása, amely előre vetíti a kérdésre specializált Think Tank létrehozását.

 • Együttműködések és inkubáció 

 • Digitális projektek indítása - online oktatás, online platformok

 

Célunk egy példátlan összefogást létrehozni az érintett független szereplőjének részvételével, annak érdekében, hogy a digitalizáció fent említett kérdéseire közösen próbáljunk meg válaszokat és megoldásokat találni. Minden résztvevő saját speciális szakértelmével tud hozzájárulni ahhoz, hogy valós társadalmi hatást érhessünk el. 

 

Vállalati szempontból fontos, digitalizációval kapcsolatos hazai és regionális társadalmi-gazdasági kérdések stratégiai áttekintése érdekében azonban nagyobb ívű, mélyebb kutatásokra, elemzésekre van szükség

ÖSSZEFOGLALÓ

A HBLF elkötelezett a társadalmi fenntarthatóság mellett. A fókuszunkba ezért állítjuk a digitalizációt az elkövetkező évek során és támogatjuk a társadalom szereplőit a digitális kor lehetőségeinek és kihívásainak kezelésében. 

*A londoni The Prince of Wales International Business Leaders Forum magyar szervezete.