Digitális Munkacsoport Hírek: COVID-19 és a digitális oktatás első tapasztalatai a Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Karán

Március 11-én jelent meg az a rendelet, amely a COVID-19 járvány miatt elrendelte az egyetemek látogatásának tilalmát, és 12-én, csütörtökön meghirdetésre került az áttérés a távoktatási rendszerre. A Budapesti Gazdasági Egyetemnek két hete (a tavaszi szünet és egy hét rektori szünet) volt a távoktatásra történő felkészülésre és azt kell mondanunk, hogy megfeszített munkával az átállás sikerrel járt. Több szakmai terület összehangolt munkájára volt szükség, ehhez a sikerhez. Az oktató kollégák munkájára, akik az előadásaikat, szemináriumi anyagaikat alakították át távoktatásra alkalmassá és készítettek sok esetben teljesen új tanulást segítő digitális tartalmakat. Nagyon fontos szerepet játszott az Oktatás-módszertani Központ, amelynek munkatársai tanulási útmutatót állítottak össze hallgatóink számára, az új oktatási platformok használatával kapcsolatos anyagokat állítottak össze, illetve csoportos és egyéni konzultációkat hirdettek az oktató kollégáknak a CooSpace és Moodle felületek eredményes használatához. Az órarendi konzultációk helyettesítésére a Office 365 Teams felület került beállításra, az összes hallgató (~17000) és oktató (~600) bekerült a rendszerbe, az összes kurzus hozzárendelésével együtt, ez jelentős informatikai háttér munka volt.

Május 25-én kezdődött a vizsgaidőszak, teljesen új feltételek mellett adtak/adnak számot hallgatóink a felkészültségükről, a vizsgák CooSpcace-vagy Moodle rendszerben zajlanak. Az ilyen jellegú, ún. ’open book’ típusú számonkérés számos buktatóját megtapasztaltuk a szorgalmi időszakban ’íratott’ zárthelyi dolgozatok értékelése során. A vizsgaidőszak egyben az állam- és záróvizsgák időszaka is. Az első záróvizsgákon már túl vagyunk, záróvizsgázó hallgatóink Teams felületen mutatták szak- vagy diplomadolgozataikat, amit szakmai beszélgetés követett a dolgozatról és a dolgozathoz kapcsolódó összegző szakmai kérdésről.

Sok-sok tapasztalatra tettünk szert a március 12-e óta eltelt időben, amelyeket jövőben hasznosítanunk kell, valószínű, hogy bizonyos képzési formák esetében nagyobb szerepet fognak kapni a digitális tartalmak (pl. előadások videó formátumban) és az online konzultációk, hallgatói együttműködés digitális platformokon. Ugyanakkor a face-to-face, a tantermi oktatás, a személyes konzultáció sem tűnhet el teljesen az oktatásból.

Az biztos, hogy az elmúlt években – és kiemelten az utóbbi hetekben – összegyűlt rengeteg tudást és tapasztalatot érdemes megosztani egy szélesebb társadalmi réteggel is. A BGE oktató és kutatóintézményként elkötelezett a tudásmegosztás iránt, és az Egyetemi polgárokért vállalt felelősség mellett fontosnak tartjuk, hogy saját eszközeinkkel támogassuk a tágabb értelemben vett közösséget is. Ezért létrehoztunk egy platformot, melyen belső közösségünk jelenleg létező szellemi termékeit tesszük elérhetővé egymás és a külvilág számára, önkéntes személyes felajánlásokat gyűjtünk, valamint beszámolunk számos eddig megvalósult fantasztikus kezdeményezésről is. Reméljük, hogy ezzel is segítjük belső közösségünket és a külvilágot is, különösen a mostani, a koronavírus járvány miatt kihívásokkal terhelt helyzetben. („BGE a közösségért” kezdeményezése elérhető: https://akozossegert.uni-bge.hu/)

Budapest, 2020. június 15.

Dr. Farkas Szilveszter főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli Kar

Kapcsolódó munkacsoport

Digitális