HBLF "speak-up fehérkönyv"

HBLF

A megszólalás és kiállás kultúrája olyan munkahelyi kultúra, amely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy bátran tegyék fel kérdéseiket, adjanak visszajelzést, fejezzék ki aggodalmukat bizonyos kérdésekben anélkül, hogy tartaniuk kellene az ebből adódó bárminemű, számukra hátrányos következménytől. 

A HBLF fontos küldetése, hogy az üzleti és a gazdasági élet fontos területein és témáiban a legjobb üzleti gyakorlatokat megossza, széles körben terjessze (best practices) Ezért a HBLF felkérésére, a Shell Hungary zRt., a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., az E.ON, az Avis Budget Group BSC Kft., az Abacus Medicine Hungary Kft., a LeasePlan Hungária Zrt. és a BP Business Service Centre Kft. támogatásával és bevonásával elkészült sepaek-up kultúra ún. „fehérkönyve.” 

 

HBLF speak-up fehérkönyv”

Ajánlás, segítség a „visszaélések ellen, a felszólalás kultúrája mellett

 

Az ajánlás letölthető az alábbi linken.

megszólalás és kiállás kultúrája olyan munkahelyi kultúra, amely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy bátran tegyék fel kérdéseiket, adjanak visszajelzést, fejezzék ki aggodalmukat bizonyos kérdésekben anélkül, hogy tartaniuk kellene az ebből adódó bárminemű, számukra hátrányos következménytől. 

2019 decemberében lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve, ami új rendszert hoz létre a munkahelyi kötelességszegések és jogsértések bejelentésének védelme és ösztönzése érdekében. Ezzel összhangban a szervezeteknek lehetővé kell tenni a visszaélések akár névtelen bejelentését és ezek sorsának átlátható nyomon követesét. Az irányelv könnyen hozzáférhető bejelentési csatornák létesítésére tesz javaslatot, hangsúlyozza a titoktartásra vonatkozó kötelezettséget és a visszaélést bejelentő személyekkel szembeni megtorlás tilalmát. 2021. és 2023 között a tagállamoknak az irányelvet fokozatosan be kell építeniük saját jogrendszerükbe.  

A hazai vállalatoknak is van feladatuk a munkavállalók ilyen irányú együttműködésének elnyerésével és a vezetők felkészítésével kapcsolatban: Magyarországon a szakértők úgy látják, hogy fejlesztésre szorul a visszajelzés és kiállás kultúrája. Fontos, hogy egy vezető olyan légkört, pszichológia biztonságot teremtsen maga körül, amelyben a kollégák el merik mondani a véleményüket következmények nélkül, és amelyben a hibákra tanulási lehetőségként tekintünk. Ugyanakkor tanúi vagyunk a munkahelyen bizony nemegyszer annak is, hogy a dolgok nem mindig működnek megfelelően, mégis csendben maradunk. A cégeknek szükségük van azokra a munkatársakra, akik szót emelnek azellen, ha valami nem megfelelően működik, és a javítás irányába terelhető. Becslések szerint azonban a munkatársak mindösszesen 1,4%-a emel szót.

 
A HBLF fontos küldetése, hogy az üzleti és a gazdasági élet fontos területein és témáiban a legjobb üzleti gyakorlatokat megossza, széles körben terjessze (best practices) Ezért a HBLF felkérésére, a Shell Hungary zRt., a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., az E.ON, az Avis Budget Group BSC Kft., az Abacus Medicine Hungary Kft., a LeasePlan Hungária Zrt. és a BP Business Service Centre Kft. támogatásával és bevonásával elkészült sepaek-up kultúra ún. „fehérkönyve.” Ez egy iránymutató és hiánypótló ajánlás, mely az elmúlt 12 hónap felmérése alapján készülts konkrét gyakorlati példákat, útmutatásoka, kreatív megoldásokaés javaslatokat is tartalmaz, ezzel is segítve mindazon vállalatok és szervezetek munkáját, melyek erősíteni szeretnék a megszólalás és kiállás (speak-up) kultúráját.

Támogatók:

 

Az ajánlás letölthető az alábbi linken.