HBLF Üzleti Élet a környezetért

 

„HBLF Üzleti Élet a Környezetért”

Környezetvédelmi díj pályázati kiírás 2019

A pályázat benyújtási határideje meghosszabbításra került!!

2019. október 18. / 12 óra

 
Vállalati missziójában kiemelkedő helyet foglal el a környezetvédelmi szempontok szerinti működés?
 
Olyan új terméket, szolgáltatást vagy gyártási technológiát vezetett be sikeresen, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez?
 
Olyan üzleti együttműködést kötött fejlődő ország vállalatával, egyéb szervezetével, melynek célja a környezetvédelmi és technológiai fejlődés elősegítése?
 
Pályázzon a HBLF által 12. alkalommal meghirdetésre kerülő 
Üzleti Élet a Környezetért-díjra!
 

1.  Bevezetés

A Hungarian Business Leaders Forum (továbbiakban: HBLF) 27 éve a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-profit szervezet. A tagvállalatokon túl a hazai vállalkozások is önálló és közös erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Ennek a gyakorlatnak az elismerésére és az eredmények bemutatására a HBLF 2000-ben megalapította az „Üzleti Élet a Környezetért” környezetvédelmi díjat (továbbiakban: Díj).

A Díj pályázati kiírása az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága hasonló díjának (European Business Awards for the Environment - EBEA) tematikájához igazodó struktúrában jelenik meg.

A nyílt pályázati kiírásban meghirdetett Díj azon szervezetnek ítélhető oda, amelynek környezetvédelem iránti elkötelezettsége kimagasló, illetve tevékenységéhez viszonyított környezetvédelmi es gazdasági teljesítménye példaértékű és környezetünk védelme érdekében a kiírást megelőző és az aktuális években (2017 - 2019) konkrét projektet valósított meg. A projekt természetesen egy hosszú távú folyamat részegysége is lehet, amennyiben elkülönített eredménye jól kimutatható.

2.  A pályázat célja

A Díj odaítélésével az Alapító a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását, a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését, a környezettudatos vállalatirányítás elterjedését, valamint ezzel összefüggésben az éghajlatváltozás elleni fellépést kívánja elősegíteni.

A Díj és a vele járó nyilvánosság, a környezetvédelemben közvetve és közvetlenül kiemelkedő szerepet vállalók számára lehetőséget kínál az elért eredmények szélesebb körben történő megismertetéséhez.

A Díjat elnyerő, valamint a második és a harmadik helyezett vállalatok kerülhetnek be a hazai EBEA válogatásra és az ott kiválasztott cégek indulhatnak az EU Környezetvédelmi Bizottsága díjáért. (További információk a nemzetközi díjról: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html)

3. Alapkövetelmény

A Díjra azon Magyarországon bejegyzett üzleti vállalkozások pályázhatnak, amelyek 2-3 éve folytatják alaptevékenységüket, továbbá rendelkeznek:

  • írott formában környezeti politikával, stratégiával vagy filozófiával, illetve,
  • az alaptevékenységtől eltérő, a környezetvédelem területén elért egyéb eredményekkel.

 

A pályázat benyújtási határideje meghosszabbításra került!! 2019. október 18.  12 óráig

maximum 5 oldal terjedelemben

magyar nyelven, egy példányban postán és e-mailen is a

HBLF címére: Hungarian Business Leaders Forum|

1067 Budapest, Podmaniczky utca 31., 3. emelet/18

Tel: (+36-1) 330-9985 | Fax: (+36-1) 330-9985 | E-mail: hblf@hblf.hu

 


4. A pályázat formája

A pályázni kívánó szervezetek előző 1-3 évi környezetvédelmi tevékenységük, e téren kifejtett eredményeik bemutatásával pályázhatnak. A pályázó szervezetek pontosabb megismeréséhez és a programok értékeléséhez elengedhetetlen az alábbiakban megadott adatok rendelkezésre bocsátása a pályázat benyújtásakor. (Az elbíráláson az 5 oldalnál hosszabb pályázatokat nem vesszük figyelembe.)

A pályázat kötelező formai elemei:

4.1. Cégismertető / Bemutatkozó

A szervezet fő tevékenységét bemutató rövid (maximum 1 oldalas) szöveges rész.

Tartalmaznia kell a szervezetre és a 2017-2019. évre vonatkozóan: a főbb tevékenységek összefoglalóját, a fontosabb termékek, illetve szolgáltatások megnevezését, egyéb – a szervezetet bemutató – lényeges adatokat (a rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át).

A bemutatkozó oldalon kérjük, hogy előzetesen nyilatkozzanak, hogy sikeres pályázat esetén részt kívánnak-e venni az angol nyelvű EBEA pályázaton is. (Beadás várható időpontja: 2020. eleje. További információk: http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html)

4.2. A szervezet környezetvédelmi tevékenységét bemutató rövid szöveges rész

A pályázatokat tartalmilag a következő témakörök valamelyikébe sorolva kérjük elkészíteni

  1. Menedzsment
  • Olyan vállalat, mely kiemelkedő küldetése és jövőképe lehetővé teszi, hogy folyamatosan javítsa eredményeit a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjai szerint.
  1. Termék
  • Olyan új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése és sikeres piaci bevezetése, amely kimagasló módon járul hozzá a fenntartható fejlődéshez.
  1. Folyamatok
  • Új gyártási technológia fejlesztése és bevezetése a fenntarthatósági szempontok maximális teljesítése mellett.
  1. Nemzetközi üzleti együttműködés
  • Olyan fenntartható fejlődést elősegítő üzleti együttműködés, mely célja technológia transzfer, környezetvédelem, termék- vagy szolgáltatásfejlesztés, munkakörülmények fejlesztése fejlődő országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos szektorával.

A pályázó szervezetek ezekben a kategóriákban mutathatják be környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket és az ott elért eredményeiket.

A nemzetközi EBEA zsűri „Üzlet és Biodiverzitás” különdíjat ad át annak a vállalatnak, amelyik a fenti kategóriákban kialakított megoldásaiban különös figyelmet fordított a biológiai sokféleség megőrzésére.

A HBLF elöszőr 2019-ben meghirdeti az „ üzleti élet és a fenntartható  oktatás kategóriát ” különdíjat ad át annak a vállalatnak, amelyik a fenti kategóriában kialakított megoldásaiban különös figyelmet fordított a fenntartható oktatásra es tudatformálásra.

5. Pályázat elbírálásának módja

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a zsűritagok értékelik a szervezet tevékenységéhez hozzárendelt környezeti program összevetésével és a beérkezett pályázatok rangsorolásával. A zsűri tagjainak névsora a HBLF honlapján lesz megtalálható.

6. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre és díjátadásra előreláthatólag 2019 végén kerül sor, a HBLF  évzáro eseménye során. A pályázati eredményeket a honlapon közzétesszük, a beküldött anyagokat azonban bizalmasan kezeljük.

Minden kedves pályázónak eredményes munkát kívánunk!

Hungarian Business Leaders Forum|

1067 Budapest, Podmaniczky utca 31., 3. emelet/18

Tel: (+36-1) 330-9985 | Fax: (+36-1) 330-9985 | E-mail: hblf@hblf.hu| Internet: www.hblf.hu