A KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2021. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2021. november 12. 

 

 

 
A vállalati missziójában kiemelkedő helyet foglal el a környezetvédelmi szempontok szerinti működés?
 
Olyan új terméket, szolgáltatást vagy gyártási technológiát vezetett be sikeresen, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez?
 
Olyan üzleti együttműködést kötött fejlődő ország vállalatával, egyéb szervezetével, melynek célja a környezetvédelmi és technológiai fejlődés elősegítése?
 
Pályázzon a HBLF 'Üzleti Élet a Környezetért' díjára! 
 
 

1.  Bevezetés

A Hungarian Business Leaders Forum (továbbiakban: HBLF) 29 éve a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-profit szervezet. A tagvállalatokon túl a hazai vállalkozások is önálló és közös erőfeszítéseket tesznek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Ennek a gyakorlatnak az elismerésére és az eredmények bemutatására a HBLF 2000-ben megalapította az „Üzleti Élet a Környezetért” környezetvédelmi díjat (továbbiakban: Díj).

A nyílt pályázati kiírásban meghirdetett Díj azon szervezetnek ítélhető oda, amelynek környezetvédelem iránti elkötelezettsége kimagasló, illetve tevékenységéhez viszonyított környezetvédelmi és gazdasági teljesítménye példaértékű és környezetünk védelme érdekében a kiírást megelőző és az aktuális években (2019 - 2021) konkrét projektet valósított meg. A projekt természetesen egy hosszú távú folyamat részegysége is lehet, amennyiben elkülönített eredménye jól kimutatható.

2.  A pályázat célja

A Díj odaítélésével az Alapító a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását, a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését, a környezettudatos vállalatirányítást, valamint ezzel összefüggésben az éghajlatváltozás elleni fellépést kívánja elősegíteni.

A Díj a környezetvédelemben közvetve és közvetlenül kiemelkedő szerepet vállalók számára lehetőséget kínál az elért eredmények szélesebb körű megismertetéséhez.

3. Alapkövetelmények

A Díjra azon Magyarországon bejegyzett üzleti vállalkozások pályázhatnak, amelyek 2-3 éve folytatják alaptevékenységüket, továbbá rendelkeznek:

  • írott formában környezeti politikával, stratégiával vagy filozófiával, illetve,
  • az alaptevékenységtől eltérő, a környezetvédelem területén elért egyéb eredményekkel.

 

A pályázat benyújtási határideje 2021. november 12. 

Az anyag maximum 5 oldal terjedelmű legyen és a pályázatot a zita.pergel@hblf.hu e-mail címre várjuk.

4. A pályázat formája

A pályázni kívánó szervezetek előző 1-3 évi környezetvédelmi tevékenységük, e téren kifejtett eredményeik bemutatásával pályázhatnak. A pályázó szervezetek pontosabb megismeréséhez és a programok értékeléséhez elengedhetetlen az alábbiakban megadott adatok rendelkezésre bocsátása a pályázat benyújtásakor. (Az elbíráláson az 5 oldalnál hosszabb pályázatokat nem vesszük figyelembe.)

A pályázat kötelező formai elemei:

4.1. Cégismertető / Bemutatkozó

A szervezet fő tevékenységét bemutató rövid (maximum 1 oldalas) szöveges rész.

Tartalmaznia kell a szervezetre és a 2019-2021. évekre vonatkozóan: a főbb tevékenységek összefoglalóját, a fontosabb termékek, illetve szolgáltatások megnevezését, egyéb – a szervezetet bemutató – lényeges adatokat (a rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át).

4.2. A szervezet környezetvédelmi tevékenységét bemutató rövid szöveges rész

A pályázatokat tartalmilag a következő témakörök valamelyikébe sorolva kérjük elkészíteni

  1. Menedzsment: olyan vállalat, mely kiemelkedő küldetése és jövőképe lehetővé teszi, hogy folyamatosan javítsa eredményeit a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjai szerint.
  2. Termék: olyan új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése és sikeres piaci bevezetése, amely kimagasló módon járul hozzá a fenntartható fejlődéshez.
  3. Folyamatok: új, innovatív gyártási technológia fejlesztése és bevezetése a fenntarthatósági szempontok maximális teljesítése mellett.
  4. Nemzetközi üzleti együttműködés: olyan fenntartható fejlődést elősegítő üzleti együttműködés, mely célja technológia transzfer, környezetvédelem, termék- vagy szolgáltatásfejlesztés, munkakörülmények fejlesztése fejlődő országok vállalataival, civil szervezeteivel vagy tudományos szektorával.
  5. Üzleti élet és a biológiai sokféleség: olyan sikeres üzleti modellnek, gazdálkodási rendszernek, terméknek és szolgáltatásnak vagy nemzetközi együttműködésnek jár, amely jelentősen hozzájárul a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához és a természetes ökoszisztémák támogatásához.
  6. Üzleti élet és az oktatás a fenntarthatóságért: olyan program, amely különös figyelmet fordított az oktatásra, illetve innovatívan és eredményesen formálta az érintettek (pl. munkavállalók, vásárlók) gondolkodását.

A pályázó szervezetek ezekben a kategóriákban mutathatják be környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységüket, éeredményeiket.

5. Pályázat elbírálásának módja

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a zsűri tagjai értékelik a szervezet tevékenységéhez hozzárendelt környezeti program összevetésével és a beérkezett pályázatok rangsorolásával. 

A zsűri elnöke :

Dr. Botos Barbara - klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár / Innovációs és Technológiai Minisztérium

A zsűri tagjai:

Prof. Dr. Bándi Gyula - a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes / Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Czakó Karolina - projekt koordinátor / Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

 

6. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a tervek szerint 2021. december 9-én  kerül sor. A díjat a zsűri elnöke és a HBLF elnöke adja át. A pályázati eredményeket a HBLF honlapján közzétesszük, a beküldött anyagokat azonban bizalmasan kezeljük.

7. Összeférhetetlenség

Összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn:

-       aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

-       az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

-       az a) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság

-       olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő      szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, a munkavállalója, vagy szerződéses partnere

Adatkezelési tájékoztató

 

Minden kedves pályázónak eredményes munkát kívánunk!

Hungarian Business Leaders Forum

1067 Budapest, Podmaniczky utca 31., 3. emelet/18

Tel: (+36-1) 330-9985 | Fax: (+36-1) 330-9985 | E-mail: hblf@hblf.hu| Internet: www.hblf.hu