Női vállalatvezetők a minimum 20 százalékért

Megtartotta alakuló ülését a 20-20 20 Klub, a Hungarian Business Leaders Forum (röviden HBLF) berkein belül életre hívott Női Vezetők Fórumának új kezdeményezése. A kizárólag legfelsőbb szintű női vállalatvezetők, köztük elnök-vezérigazgatók, globális és regionális cégvezetők, cégtulajdonosok és ügyvezető igazgatók részvételével megalakult 20-20 20 Klub célja az aktív együttműködés annak érdekében, hogy 2020-ig Magyarországon minimum 20%-ra emelkedjen a női közép- és felsővezetők aránya a gazdasági társaságokban.

A Női Vezetők Fóruma az elmúlt években is számos esélyegyenlőségi projektet valósított meg. Mentorprogramján keresztül is támogatja az esélyegyenlőséget, és arra törekszik, hogy minél több vezetőt neveljen ki, és így több nőnek sikerüljön áttörnie azt a bizonyos üvegplafont.

„Kilencedik éve működik a gazdasági és politikai vezetőkből álló női munkacsoportunk, amely már eddig is kiváló fóruma volt a tagjaink közötti tapasztalatcserének és a jó gyakorlatok megosztásának - mondja Czakó Borbála, a HBLF és a 20-20 20 Klub elnöke, aki egyben a 170 000 alkalmazottat 140 országban foglalkoztató EY globális igazgatója is. - 2014-re azonban az összefogás megérett arra, hogy még egy szinttel feljebb lépjen. A nőnap különleges aktualitást ad a 20-20 20 kezdeményezés elindításának, melyben olyan tevékenységek sorozatát kívánjuk megvalósítani, amellyel 2020-ra elérhetővé válnak a kitűzött célok és a széleskörű, valós társadalmi változás."

A programterv a megalakulást követően kerül majd kidolgozásra, amelyben a tagok is megteszik saját vállalásaikat, maguk is jó példával járva elöl. Céljuk, hogy általánossá váljon az a nemzetközi gyakorlat, amelyet az irányításuk alatt működő nagyvállalatok is folytatnak, vagyis hogy minden olyan területen támogassák a női munkatársakat, amelyek a kutatások szerint elősegítik a jól megérdemelt szakmai előmenetelt.

Magyarországra is igaz, hogy évek óta több nő és jobb tanulmányi átlagokkal végez a hazai egyetemeken, mint férfi. Mégis, a gazdasági társaságok döntéshozói között a nők súlyosan alulreprezentáltak annak ellenére, hogy a kutatások szerint azok a vállalatok, amelyek vezetőségében magasabb arányú a nők részvétele és nagyobb hangsúlyt fektetnek a nők előmenetelének támogatására, rendre magasabb árbevétel- és nyereségnövekedést produkálnak az azonos szektorban tevékenykedő, erősen férfidominanciájú vállalatoknál.

Az Európai Bizottság direktívában írta elő a 40%-os női kvótát a tőzsdei cégek igazgatótanácsában. 2013-ban ez az arány az EU átlagában 16,6% volt, míg Magyarországon mindössze 12%. A kutatások megállapításai arra is kitérnek, hogy bár egyre több vállalat

igyekszik emelni a női felsővezetők számát az igazgatóságokban, az alacsonyabb alsó- és középvezetői szinteken még mindig komoly akadályokba ütközik a nők előmenetele. „Azért is bátorítom női munkatársaimat, hogy vállaljanak vezető szerepet, mert így nemcsak a munkahelyükön kerülhetnek döntési pozícióba, hanem vezetőként az életüket is sokkal hatékonyabban meg tudják szervezni, mint beosztottként. - árulta el egyik titkát Czakó Borbála - Szeretnénk, ha a 20-20 20 kezdeményezésen belül folytatott tevékenységünk olyan visszhangot kapna, amelynek eredményeképp a mai alapító 20+ női vezetőn túlmenően hamarosan kétszáz, vagy akár kétezer női és hangsúlyosan férfi vezető is csatlakozik hozzánk, és aktív szerepet vállalnak az érdemi társadalmi változásokért."

Tovább a cikkhez