HBLF 202020 Klub

      
A HBLF 202020 jövőképe
2020-ra Magyarországon a vállalatok vezetőségében és az igazgatóságokban a nők aránya legalább 20% lesz.
A 20 női alapító vezető mellé 20 férfi vezetőt is meginvitáltunk, hiszen a kitűzött célt csak együttműködésben tudjuk megvalósítani. A klub sikerét a vállalatvezetők és az érintettek határozott elkötelezettsége biztosítja.
 
HBLF 202020 küldetése
A HBLF kezdeményezésének, a 20 20 minimum 20 Klubnak az a küldetése, hogy a nők arányát a vállalatvezetésben és az igazgatóságokban 20%-ra, vagy annál magasabbra növelje 2020-ra, valamint csökkentse a nők és férfiak között esetleg fennálló fizetéskülönbségeket-azonos munkáért egyenlő bért. A 202020 Klub újra értelmezi a jó vállalatirányítás fogalmát és a nemek közötti egyenlőség normáit, valamint elvárássá teszi a vállalatok önkéntes cselekvését. A vállalatvezetők és az érintettek határozott elkötelezettsége biztosítja a sikert.
 
HBLF 202020-as vállalatvezetők vállalása
A 202020 Klub alapítói vállalják, hogy növelik a nők arányát a vállalatok vezetésében. A cél, hogy jobb legyen a nemek aránya a szervezetek minden szintjén. Az alapítóink irányítása és részvétele létfontosságú a sikerhez. A vállalatok elnökei és vezérigazgatói vállalják, hogy mindent megtesznek szervezetükön belül a 20%-os cél elérése érdekében. Lehetőség szerint megosztják egymással a legjobb gyakorlataikat és beszámolnak a sikereikről.
 
    
 
   EDDIGI ESEMÉNYEK   

 

 
 

Kutatás a nemi esélyegyenlőségről a TOP200 vállalatok körében