2024.05.27. HBLF Éves Rendes Közgyűlés

SAVE THE DATE

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ  

a Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF) tagjai részére  

- a lentebb részletezettek szerint -  

 

Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük, hogy a Hungarian Business Leaders Fórum (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. emelet 18.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-02-0004679; a továbbiakban: „HBLF”) 

2024. május 27. napján, hétfő 14:00 órai kezdettel

(tervezetten 16:00 óráig történő befejezéssel) éves rendes közgyűlést tart. 

A helyszínről a későbbiekben tájékoztatjuk.

A Közgyűlés nyelve: magyar.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:  

  1. 1. Az Elnökség 2023. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása
  2. 2. A HBLF 2023. évi auditált beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása
  3. 3. Éves költségvetési (2024. évi) terv elfogadása
  4. 4. Döntés az alapszabálymódosításról
  5. 5. Vezető tisztségviselők megválasztása 

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a közgyűlésen a tag képviseletében a bejegyzett képviselője helyett más személy kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség tagja.

A hivatalos, tervezett napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a Közgyűlés helyének és idejének megjelölésével a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább tizennégy (14) nappal fogjuk elküldeni.

Számítunk tagjaink megtisztelő részvételére!

Üdvözlettel:

Istenesné Solti Andrea 

Jamniczky Zsolt 

Kukely Marianna 

HBLF Elnök 

HBLF Igazgató 

HBLF Ügyvezető igazgató